Labestdol

    • Điều trị các chứng đau và sốt từ nhẹ đến vừa